СУРГАЛТ, СЕМИНАР


       Ресторан, зочид буудал зочлох үйлчилгээний салбарын бизнес эрхлэгч нарт чиглэсэн орчин үеийн чиг хандлага, агуулгатай Маркетинг, Үйлчилгээ, Хоол-Уух зүйлс, Тоног төхөөрөмжийн шинэ ноу хау, зөвлөмж, мэдээлэл олгох 12 өөр сэдэв бүхий СУРГАЛТ СЕМИНАР зохион байгуулагдана.

ХУГАЦАА:

2018 оны 09 сарын 17, 18 өдрүүдэд тусгайлан зассан сургалтын танхимд

ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

ХРестораны бизнесийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллага, компаниудын менежмент, удирдлагын түвшний хүмүүст болон ерөнхий/ахлах тогооч, бариста, бартендерүүд

БОЛОМЖ:

Рестораны бизнес-зочлох үйлчилгээний салбарын МЕНЕЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, УУХ ЗҮЙЛСИЙН ЭКСПЕРТҮҮД болон ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭГЧ компаниудыг энэхүү сургалт, семинарт ИЛТГЭГЧ-ээр оролцохыг урьж байна.